Hur skyddar man sig mot översvämningar? Och vilken hjälp finns att få om man är hotad eller drabbad? På Översvämningssajten har vi samlat ett antal länkar till företag som erbjuder lösningar i form av produkter och tjänster. Plus lite annan användbar information.

Det är faktiskt första gången som allt sådant samlats på en och samma plats. Sajten är helt ny och eftersom informationen behövs nu inför och under vårfloden så har vi prioriterat att snabbt få ut den. En mer genomtänkt redigering får komma allteftersom. Den gör inte heller anspråk på att vara komplett. Även informationsinnehållet får utvecklas med tiden.

Vi kommer att ha en viss koll på vilka företag vi länkar till, men vi kan naturligtvis inte lämna några garantier. Olika produkter och tjänster passar i olika situationer och under olika förutsättningar, och det är upp till dig som köpare och/eller användare att kolla upp detta med respektive företag.

Bakom Översvämningssajten står företaget Terra Firma i Hudiksvall. Vi har jobbat med översvämningsfrågor i 15 år och har bl.a. varit med och utvecklat olika mobila skyddsvallar. Idag erbjuder vi flera tjänster på området, se nedan!

Länka gärna till Översvämningssajten, så att fler kan dra nytta av informationen.

 

Temporära skyddsvallar

Temporära skyddsvallar finns av två slag - mobila och platsbundna. Mobila vallar kallas även ibland fristående. De kräver normalt bara en fri markremsa, och kan därför användas utan några särskilda förberedelser. Platsbundna vallar används för att skydda ett särskilt objekt eller område, och kräver att någonslags förberedelser har gjorts på den plats de ska användas, som fundament, förankringspunkter, stöd etc. Totalkostnaden blir därför högre. Å andra sidan kan de i många fall klara högre vattennivåer.

  Produkter & tjänster
Hemsida
AquaFence
Temporära skyddsvallar (platsbundna) www.aquafence.se
Geodesign Temporära skyddsvallar (mobila)
www.geodesign.se
Inero
Temporära skyddsvallar (mobila)
www.inero.se
NOAQ Flood Protection
Temporära skyddsvallar (mobila) www.noaq.com
Svensk vattenbarriär
Temporära skyddsvallar (mobila) www.svenskvattenbarriar.se

 

 

 

 

 

 

Pumpar

Pumpar finns av flera slag. Vid översvämningar behövs framför allt mindre länspumpar som kan bäras fram för hand till den plats där de behövs bäst, av ett par måttligt starka personer. Men även större pumpar kan ibland vara nödvändiga. För temporära skyddsvallar får man alltid räkna med ett visst underläckage, men vatten kan även tränga genom själva marken, särskilt om marken består av sand eller grus. Dessutom måste allt tillkommande regn- eller smältvatten bakom vallen pumpas bort. Vanligast är dränkbara eldrivna pumpar, men det finns också de som är hopbyggda med en förbränningsmotor. Förutom nedanstående företag har även de flesta uthyrningsföretagen pumpar.

  Produkter & tjänster
Hemsida
Björnpumpar Länspumpar (bensin- och diesel) www.bjornpumpar.se
EuroSwede Pump Länspumpar (el) www.euroswedepump.se
Grindex Länspumpar (el) www.grindex.se
ITT Water & Wastewater Sverige Länspumpar (el)
www.flygt.se
Pumpex
Länspumpar (el) www.pumpex.se

 

 

 

 

 

 

Utryckningstjänster

Vid en översvämning är det vanligt att folk ringer till den kommunala räddningstjänsten. Det är dock inte självklart att den kommer till undsättning. Många räddningstjänster hänvisar till att det är fastighetsägarens eget ansvar att skydda sig mot översvämningar, så länge händelseförloppet inte är dramatiskt och ett hot mot hälsa och säkerhet. I mån av möjlighet försöker ändå många räddningstjänster hjälpa till så gott de kan, men i en krissituation kan det finnas akutare uppgifter för räddningstjänsten än att assistera enskilda fastighetsägare som ser vattnet långsamt närma sig. Det finns företag som har specialiserat sig på att på kort varsel rycka ut vid översvämningar, men även flera av företagen under "Temporära skyddsvallar" kan göra detta, i den mån de har personal och material tillgängligt.

  Produkter & tjänster Hemsida
Skadeservice Utryckning - insatser mot översvämningar www.skadeservice.se

 

 

  

Konsulttjänster

När vattnet stiger är det lite sent att börja förbereda sig för en översvämning. Det behöver inte vara för sent, men chansen att klara sig och sin fastighet är mycket större om man i god tid har sett om sitt hus. Ofta kan mycket enkla åtgärder göra stor skillnad. Det kan t.ex. handla om att se till att skapa en fri markremsa där en skyddsvall kan byggas upp och/eller att montera in en backventil i ett dräneringssystem. För att ta reda på vad som behöver göras kan man ta fram en översvämningsskyddsplan (ÖSP). Den bygger på en undersökning av hur högt vattnet skulle kunna stiga samt en noggrann kartering av vilka byggnader eller installationer som då är hotade (och vilka som inte är det). En sådan detaljerad översvämningskartering kan naturligtvis även göras separat. 

  Produkter & tjänster
Hemsida
Geovega
Översvämningskarteringar, översvämningsskyddsplaner
www.geovega.se
SMHI Översvämningskarteringar, klimatstudier
www.smhi.se
Terra Firma
Översvämningskarteringar, översvämningsskyddsplaner, utredningar
www.terrafirma.se


 

 

 

 Andra användbara länkar

DinSäkerhet.se Skydda din fastighet mot översvämning
www.dinsakerhet.se
MSB Beredskap inför översvämning www.msb.se
MSB Skydda dig mot översvämning www.msb.se
MSB MSB:s om vårfloden 2011 www.msb.se
MSB Översiktliga översvämningskartor för ett stort antal svenska vatten www.msb.se
SMHI Om översvämningar www.smhi.se
SMHI SMHI:s varningar www.smhi.se
SMHI Aktuella väderradarbilder www.smhi.se

 

Vattennivåer

Emån Aktuella vattennivåer för Emån (22 stationer) www.eman.se
Fyrisån Aktuella vattennivåer för Fyrisån i Uppsala www.fyris-on-line.nu
Glan Aktuella vattennivåer för Glan www.tekniskaverken.se
Helge å Aktuella vattennivåer för Helge å i Kristianstad och Åhus
http://floodwatch.kristianstad.se
Klarälven Aktuella vattennivåer för Klarälven i Karlstad och Skåre
www.karlstad.se
Roxen Aktuella vattennivåer för Roxen www.tekniskaverken.se
Siljan Aktuella vattennivåer för Siljan www.webowe.nu
Sommen Aktuella vattennivåer för Sommen www.tekniskaverken.se
Vättern Aktuella vattennivåer för Vättern

www.tekniskaverken.se

Kyrkviken, Glafsfjorden Aktuella och äldre vattennivåer för Kyrkviken, Glafsfjorden

www.arvika.se

     
SMHI Vattenföring i svenska vattendrag (22 mätstationer) www.smhi.se
SMHI Aktuella nivåer för Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön www.smhi.se
SMHI Havsvattenstånd längs svenska kusten (19 mätstationer) www.smhi.se
Vattenregleringsföretagen Aktuella nivåer för 15 sjöar i Svealand och Norrland www.vattenreglering.se
Eon Aktuella flöden (och ett par nivåer) för ett tiotal mätstationer
www.eon.se
Fortum Aktuella nivåer för 12 sjöar i Svealand och Norrland www.fortum.se
     
Finland Aktuella vattennivåer för ett stort antal finska mätstationer www.ymparisto.fi
Norge Havsvattenstånd längs norska kusten http://vannstand.statkart.no
Danmark Havsvattenstånd längs danska kusten www.dmi.dk

 

Senast uppdaterad (2011-09-14 14:02)